متاسفانه اجازه انتخاب متن و کپی بسته شده است.

عزت نفس چیست ؟ …گزیده ای از کتاب قدرت و ثروت … نویسنده : هستی قاسمی نژاد

مکان شما:
رفتن به بالا