قانون جذب گزیده ای از کتاب قدرت و ثروت نویسنده هستی قاسمی نژاد

    قانون جذب با این علم میتونید زندگی شگفت انگیزی رو برای خودتان خلق کنید. همه چیز از انرژی است. شما مغناطیس انرژی هستید و همه چیز را بصورت الکتریکی به خود و خودتان را به هر چیزی که می خواهید متصل و جذب می کنید. شما خود انرژی هستید و انرژی از بین…