درک دیگران …. گزیده ای از کتاب قدرت و ثروت…. نویسنده هستی قاسمی نژاد /

اگر بتوانید دنیا را از زاویه ی دید دیگران نگاه کنید، دنیایی تان  زیباتر می شود در جامعه ی امروزی خشم، استرس و تنش به حد فراوانی یافت می شود و ریشه ی آن ها عدم درک متقابل افراد از یکدیگر است. روزبه روز روابط دوستانه ی انسانی، تبدیل به کوه یخ می شود. ترس…

ریسک پذیری ….. گزیده ای از کتاب قدرت و ثروت ….نویسنده هستی قاسمی نژاد /

ریسک پذیر باشید. اگر فقط به زندگی که در آن هستید قانع باشید و جرئت خارج شدن از منطقه ی امن زندگی تان را نداشته باشید، کـار مشکل می شود و شما هرگز تجربه ی تغییر و زندگی نو و به روز را نخواهید داشت و انسانی معمولی می مانید. قدرتتان زمانی بیشتر می شود…

توجه به عوامل درونی و بیرونی…. گزیده ای از کتاب قدرت و ثروت …نویسنده : هستی قاسمی نژاد /

منظور از عوامل درونی، عواملی است که از درون خودتان نشئت می گیرد و یا خودتان آن را ایجاد می کنید. این عوامل شامل؛ باورها، اعمال، رفتار، تفکرات، اعتقادات، نقطه نظرهای شما می باشد؛ و عوامل بیرونی؛ همان عوامل محیطی هستند و شامل پیام های کلامی و غیرکلامی که از طریق پدر، مادر، آموزگاران، اشخاص…

درمان عزت نفس کاذب …. گزیده ای از کتاب قدرت و ثروت … نویسنده هستی قاسمی نژاد /

در کمبود عزت نفس شخص از سایر افراد و ارتباط با آن ها گریزان و تنهاست؛ اما در عزت نفس کاذب شخص به دنبال ارتباط و توجه دیگران است و سایر افراد از او گریزان اند. نوآورها و خلاق ها آن افرادی هستند که توانسته اند بیش از متوسط دیگران شرط تنهایی را بپذیرند. برای…

مسئولیت پذیری در قبال خود …..گزیده ای از کتاب قدرت و ثروت …… نویسنده : هستی قاسمی نژاد /

مسئولیت پذیری به معنای تعهد و ضمانت در برابر چیزی و یا کسی ست. مسئولیت خویش را بر عهده گرفتن یعنی اینکه، شخص نسبت به خودش مسئول است. هر شخصی مسئول خوشحال کردن، ارتقاء فکری، روح، کلام، منش، شخصیت، اعتبار، سلامتی، شادابی، تحصیل و شغل خود می باشد. برای اینکه مسئولیت پذیری خود را تقویت…

پذیرش خود …. گزیده ای از کتاب قدرت و ثروت …. نویسنده : هستی قاسمی نژاد

پذیرش خود، یعنی دوست داشتن شخصی که هم اکنون هستید. با پذیرش خودتان احساس آرامش و راحتی بیشتری دارید. خود پذیری باعث می شود که با خودتان و جامعه ای که در آن زندگی می کنید صادق تر هستید و حضورتان در بین مردم و جامعه واقعی است. راستی چرا بعضی از افراد خود را…

شناخت عزت نفس …..گزیده ای از کتاب قدرت و ثروت ……نویسنده : هستی قاسمی نژاد

عزت نفس یعنی باور و اعتقادتان، درباره ی ارزش و اهمیت خودتان است. باور داشته باشید که در دنیا فقط شما هستید که می توانید کارهایی را که می توانید انجام دهید را انجام می دهید، هیچ کسی نمی تواند جای شما را در این جهان هستی پر کند همه ی انسانها باهم متفاوت هستند…

عزت نفس چیست ؟ …گزیده ای از کتاب قدرت و ثروت … نویسنده : هستی قاسمی نژاد

افراد بسیاری هستند که از شرایط ویژه ای در جامعه برخوردار هستند، اما فاقد عزت نفس می باشند و از درون افرادی مضطرب و ناراضی هستند. این افراد در ظاهر باوری از توانمندی و حرمت نفس را به نمایش می گذارند، اما درواقع این گونه نیستند در تردید و دودلی و ناامنی درونی غوطه ورند.…

در حال زندگی کن … گزیده ای از کتاب قدرت و ثروت .. نویسنده : هستی قاسمی نژاد

در حال زندگی کن راه میانبری برای رسیدن به هر خواسته ای در زندگی تان این است که زمان حال “هم اکنون” را دریابید و در حال زندگی کنید و شاد باشید. (این تنها راه سریع، برای رسیدن به خواسته هایتان است.)امواجی که از شما ساطع می شود و به عالم هستی فرستاده می شود،…