عزت نفس

منبع اصلی و مهم عزت نفس در درون خودتان است. عزت نفس از عوامل درونی مثل؛ باورها، اعتقادات، اعمال و رفتارها و همینطور عوامل بیرونی مثل پیامهای کلامی و غیر کلامی که از اطرافیان خصوصا” خانواده نشات می پذیرد.عزت نفس یک نیاز اولیه برای همه ی انسانهای کره ی زمین است و واقعیتی اجتناب ناپذیر…

صداقت

داشتن صداقت و رو راستی شهامت و شجاعت می خواهد. صداقت یکی از فاکتورهای اصلی مسیر معنوی درونی و بیرونی انسان است و کسانی که این فاکتور حیاتی را دارند به سادگی تست های درونی سخت را پاس می کنند و در جهان بیرونی نیز قدرتمندترین، ثروتمندترین و موفق ترین انسانها هستند. رو راست بودن…

ایمان

ایمان یعنی باوری که در ژرف ترین هسته ی وجودی تان قرار دارد. باورهای قلبی شما، جهت دهنده و محور اصلی زندگیتان هستند. اگر بتوانید ایمان بیاورید، برایتان همه چیز ممکن است. در مسیر ایمان، فقط کلام لازم را جاری کنید. در کتب مقدس نیز در باره ی ایمان، در دو جنبه یکی “باور قلبی”…

قدرت کلام

کلمات در زندگی، تاثیر قدرتمندی در رخ دادن اتفاقات جهان هستی دارند. این مبحث بسیار مهم و حیاتی ست. با آن یکی از قدرتهای درون تان را کشف کنید. خواندن این بخش روح تازه یی به زندگیتان می بخشد و تغییرات بسزایی درانتخابهای شما و رفتارتان با زندگی دارد. در این قسمت یاد میگیرید از…

خودآگاهی

خودآگاهی” سرآغاز پذیرفتن خود، عزت نفس و اعتماد به نفس است. شما هر چه بیشتر خودتان را بشناسید و درک کنید، این که چه کسی هستید و رسالت شما در زندگی چیست، چگونه و چرا بدین گونه فکر و احساس می کنید، باعث می شود در هر حوزه یی از زندگی تان، قدرت تصمیم گیری…

تمرکز

تمرکز خالق هشیاری ست. روش عالی برای افزایش خلاقیت، تمرکز کردن است. ذهن شما مانند عضله هایتان کار می کند. وقتی شروع به ورزش کردن می کنید و تمرین با وزنه را انجام میدهید، خون فراوانی به عضلاتتان می فرستید. در نتیجه عضلات بدن تان رشد می کنند و قوی تر می شوند. و وقتی…

تجسم خلاق

با تجسم خلاق، خواسته هایی را که هنوز به آنها نرسیده اید را، به تماشا بنشینید. درخواستتان را واضح و شفاف بیان کنید « هر آنچه را که ذهنتان بتواند باور و تصور کند، می توانید به آن دست یابید ». شما انسان برجسته یی هستید و خصوصیات فوق العاده یی دارید، استعدادها و قابلیتهای…

قدرت ذهن

” قدری تامل کن ” خواستن توانستن است . هر آنچه که به ذهن شما برسد و بتوانید آن را تصور کنید ، ایمان داشته باشید توانایی رسیدن به آن را دارید … “توانا بود هر آنکه دانا بود ” در درون شما ، قدرتی شگفت انگیز وجود دارد . هرانسان قوی ترین آهنربای جهان…

ارتعاش

اولین قانون جهان هستی ، قانون ارتعاش است  . ودومین قانون بعد از قانون ارتعاش، قانون جذب می باشد . برای اینکه چیزی را در زندگیتان جذب کنید باید اول ارتعاش آنرا به جهان هستی بفرستید.  ارتعاش یعنی یکی شدن با خواسته ی خود . وقتی شما چیزی را عمیقا” میخواهید و خیلی به آن…