🔺🔺🔺جذب قطعی از_کائنات

متافیزیک، زیبایی قانون جذب اینست که آنچه سالهاست به آن اشاره شده است، برای یادگیری چگونگی ایجاد زندگی ای است که واقعاً می خواهید ، باید یاد بگیرید که به طور مداوم لایک های مناسب را ارائه دهید. همه ما رویاها ، برنامه ها و اهدافی را داریم که می خواهیم در آینده به آنها…

انگیزه …..

🔺درود بر خانواده بزرگ متافیزیکیها🔺 ☄متافیزیک، هر انسان به صورت بالقوه یک سری توانایی متافیزیکی دارد که کمتر حاضر به بیان یا پیروی از عملکرد‌های آن می‌باشد این نشانه‌های روحی – روانی به عنوان توانایی یا قابلیت‌های ماورالطبیعه شناخته می‌شود. “ انگیزه “ شناخت انگیزه اصلی پنهان در ماورای هر عملکرد , اولین قدم در…

در مورد قانون فرکانس چه میدانیم؟

🔺درود بر خانواده بزرگ متافیزیکیها🔺 😇در مورد قانون فرکانس چه میدانیم؟ 🔅فرکانس ارتعاشی است که از تمام موجودات صادر میشود. یعنی ما انسانها در یک میدان مغناطیسی زندگی می کنیم. به عبارتی اساس جهانی که در آنیم، فرکانس می باشد. 🔅کلمات، افکار و احساسات ما 9فرکانس ما رو تعیین می‌کنند. 🔅در هر روز 61000 افکار…