متافیزیک…….

متافیزیک، فیزیک شامل پدیده‌هایی می شود که با حواس پنجگانه خود در حالت عادی احساس می‌کنیم. بنابراین برای دریافت متافیزیک باید از حواس برتری استفاده کنیم. پس متافیزیک عرصه باور کردن و فیزیک عرصه داشتن است.به عنوان مثال ، موجودات فیزیکی مانند سنگ ، پرنده ، انسان و آب را مشاهده می‌کنیم ، چون این…

انرژی کندالینی ….

با بیداری کندالینی ( انرژی حیاتی ) هوش عالی از خواب بیدار میشود و شما میتوانید به یک سلسله از آفرینش های جدید حیات بخشید وقتی کندالینی  بیدار میشود نه تنها تمام سطوح ذهن و رفتار انسان را با نفوذ در آنها تغییر میدهید ، بلکه با مشاهد ات و تجارت روحی خود به رهایی…

متافیزیک، علم متافیزیک سطح آگاهی درونی انسان را ارتقا میدهد.

متافیزیک، علم متافیزیک سطح آگاهی درونی انسان را ارتقا میدهد. شما می توانید هر چیزی که می خواهید خلق کنید. همه چیز از درون میدان آگاهی شما به وجود آمده است که آن هم جزیی از آگاهی جهانی است که جهان هستی را درست کرده است. 🔺🔺🔺ذهن جهانی حاصل تمام افکار و ارتعاشات کائنات ست.…

اقیانوس وجود …..

اقیانوس وجود هرچه حضور خداوند در درون شما بیشتر باشد نور، تاریکی ها را از بین می برد . اگر در یکی از حالتهای  مناطق نا امن قرار گرفتید ، سعی کنید سریعا عکس آن حالت را رفتار کنید : زیرا در هر چیزی 2 بعد وجود دارد (قدرت خاصیت دوگانه) یعنی همان لحطه که…

متافیزیک، با فراگیری علوم غریبه و فراطبیعی

متافیزیک، با فراگیری علوم غریبه و فراطبیعی ذهن میتوانید حجم عظیمی از کارها را در مدت زمان کوتاهتری با سرعت و بازدهی بیشتری انجام دهید… انسان موجودی بسیار پیچیده که دارای قدرتهای عجیب و غریب فراوان می‌باشد و می‌تواند کارهای خارق‌العاده و غیر طبیعی انجام دهد، این گونه کارها معمولاً از ابعاد فیزیک و متافیزیک…

متافیزیک و مدیتیشن

متافیزیک و مدیتیشن در صورتی که عمیقا مدیتیشن کنید دیر یا زود احساس خواهید کرد که عشقی عمیق در وجودتان شروع به جوشیدن کرده است که قبلا هرگز ان احساس را تجربه نکرده اید،کیفیتی جدید در وجود شما و دروازه ای جدید که شروع به گشوده شدن کرده است و شما تبدیل به شعله ای…

اولین قانون جهان هستی

اولین قانون جهان هستی ، قانون ارتعاش است : و دومین قانون بعد از قانون ارتعاش ، قانون جذب میباشد . برای اینکه چیزی را در زندگیتان جذب کنید ، باید اول ارتعاش آن را به جهان هستی بفرستید . ارتعاش یعنی یکی شدن با خواسته خود ،وقتی شما چیزی را عمیقا میخواهید و خیلی…