متافیزیک علم جستجوی پدیده های فرا طبیعی ناشناخته ی جهان هستی است.

متافیزیک علم جستجوی پدیده های فرا طبیعی ناشناخته ی جهان هستی است. قانون جذب چیست ؟ قانون جذب میگوید: زندگی خیلی ساده تر از آنیست که فکرش را میکنید. زندگی شما تنها از دو چیز تشکیل شده است، چیزهای مثبت ➕و چیزهای➖ بیشتر افرادی که زندگی فوق العاده ای 💓 دارند درست نمیدانند چه کرده…

تله پاتی در متافیزیک

☄متافیزیک ، تله پاتی در متافیزیک 👁چشم سوم وسیله ای برای تله‌ پاتی چشم سوم وسیله‌ای برای تله ‌پاتی است. تله ‌پاتی به معنی ایجاد ارتباط از طریق افکار و بدون استفاده از ابزار فیزیکی و حواس پنج ‌گانه و کلام می‌باشد. همه انسان ها بصورت ذاتی دارای استعداد تله پاتی می‌باشند. این پدیده در…

برون فکنی چیست ؟؟

متافیزیک، به علوم ناشناخته ی فرا ذهنی میپردازد. ✅برون فکنی عده ای معتقد هستند که انسان از سه سطح جسم، کالبد اختری، و روح تشکیل شده است. جسم: چیزی است که شما آنرا با چشمانی کاملا معمولی میتوانید ببینید. روح: موجودی فروهشیار که تمام کنترل های شخصی بدست آن انجام میپذیرد. مانند احساسات شعور و…

متافیزیک و چشم سوم

متافیزیک تعریف واژه متافیزیک به راحتی امکان‌پذیر نیست، آن هم وقتی این تصور در مردم ایجاد شده که متافیزیک به معنی مطالعه چیزی فرای فیزیک است و یا متافیزیک، فیزیک را بی‌اهمیت دانسته و از آن عبور کرده و به توصیف پدیده‌هایی غیرفیزیکی می‌پردازد. این تعریف و نگاه به متافیزیک کاملاً اشتباه است. واژه «متافیزیک»…

ذهن

متافیزیک، علم متافیزیک کمک میکند تا حقیقت وجودی و رازهای پنهان را درک کنید. ذهن کسی که ارباب ذهنش است به شادی ابدی دست می یابد . او به سعادت می رسد . نه آن شادی که مخالف اندوه است بلکه وجدی که سقوط از آن ممکن نخواهد بود . شما دستورات ذهن خود را…