هر دیالوگی که با افراد دارید به علت نوع انرژی بین شماست .

هر دیالوگی که با افراد دارید به علت نوع انرژی بین شماست . اگر طناب انرژی شما قلب به قلب باشد ارتباط سالم و امن است . اگر شکم به شکم باشد استرس ها به سادگی انتقال میابد . اگر طناب مغناطیسی کنترگر باشد، شخص کنترل شونده آن را حس کرده و نا خودآگاه فاصله…

هشیاری و ارتعاش💓

متافیزیک، علوم فراطبیعی وماوراء ذهن را بررسی میکند. هشیاری و ارتعاش💓 هشیارانه زندگی کنید و ‌برای بالا رفتن سطح ارتعاشتان به صورت مثبت؛ در طول روز به تمام اطرافتان، توجه مثبت داشته باشید. نعمت‌ها و داشته‌هایتان را ببینید و شکرانه به جا آورید.. – در باره موارد مثبت و خوشایند زندگی‌تان، صحبت کنید و از…

متافیزیک، با فراگیری علم متافیزیک سطح آگاهی و شعور انسان کاملتر میشود.

متافیزیک، با فراگیری علم متافیزیک سطح آگاهی و شعور انسان کاملتر میشود. هنگامی که هشیاری متعالی جزء زندگی روزانه شما شود،کیفیات والایی را تجربه خواهید کرد؛ ۱ شما اتفاقات بامعنایی راتجربه کرده وبر تعداد آن میافزایید۰ یقین می‌کنید که در این سیستم باشعور هیچ چیز اتفاقی وجود ندارد۰ متوجه می‌شوید که هر چیز که در…

نیروی درونی

هیچ نیرویی خارج از تو نمیتواند بر روی زندگی ات تاثیر بگذارد ، مگر آنکه تو با افکارت به آن نیرو ، قوت ببخشی ، بزرگترین قدرت در درون توست : از قدرت درونی خود استفاده کن و بدان که برای زندگی ات هیچ چیز در این دنیا از آن قدرتمندتر نیست ….

متافیزیک چیست ؟؟؟؟

  متافیزیک  عالم پنهان و نامرئی جهان هستی ….. نیرو و قدرت متافیزیک بصورت بالقوه در ذات و جوهره ی وجود انسان نهفته است . اکثر افراد به دلیل بی توجهی ، آن را درک نمیکنند ….   گام به گام با ما همراه باشید تا نشانه های داشتن قدرت متافیزیک را در وجودتان کشف…

چشم سوم چیست ؟؟؟

غده ی پینه ال از طریق dmt با یک پایه ی مولکولی فیزیولوژی دروازه ای را بسوی آگاهی گسترش داده است و بنام دیگر این غده چشم سوم است . افرادی که چشم سوم آنها فعال است آگاه هستند چون کندالینی آنها بیدار شده است .  به این افراد نمیتوانید دروغ بگویید آنها ذات شما…

کارت دعوت ما

☄متافیزیک، علم و جهانیست که بر فرای زندگی فیزیکی ما قرار دارد. 🔖کارت دعوت ما وقتی به چیزی فکر میکنید در واقع برایش کارت دعوت میفرستید… آیا هرگز برایتان پیش آمده که به دوستی که مدتها از او بی‌خبر بوده‌اید فکر کنید و او ناگهان پس از سالها به شما تلفن بزند!؟ شما با کلام…